top of page
Christopher Ducasse

CHÈF KORAL - KOPOZITÈ

Priyè pou Ayiti (Brass Ensemble + Percussion)
Prayer for Haiti
Dire
6:50 minutes
Ane konpozisyon
2019
Enstrimantasyon
Brass, Harp and Percussion
Pri
$50.00 (Full Score and Parts)
Pri
Christopher Ducasse
September 17, 2020
N/A
*Computer Generated Sound
N/A

Apèsi

Instrumentation

2 Trumpets - 1 Horn - 1Trombone - 1 Tuba

Harp

Timpani - Chimes - Bass Drum

bottom of page